geodezja figura

Oferta

Informacje odnośnie dokumentacji do celów prawnych.

dokumentacja do celów prawnych

Dokumentacja

Do celów prawnych

Dokumentacja do celów prawnych oznacza między innymi ustalenie służebności drogowych, badanie zgodności Księgi Wieczystej z zapisem w Ewidencji Gruntów i Budynków.

Pozostałe usługi