geodezja figura

Oferta

Informacje odnośnie ewidencji gruntów i budynków.

ewidencja gruntów i budynków

Ewidencja gruntów

I budynków

Ewidencja gruntów i budynków oznacza zasób prowadzony przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

  • Będąc kierownikiem ZUGiK w PPT DATOR Sp. z o.o. nadzorowałem wykonanie modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków dla miasta Brzeszcze.
  • Z firmą Golowski-Landsann z Rymanowa wykonaliśmy modernizację Ewidencji Gruntów i Budynków dla miasta Sucha-Beskidzka.
  • Z firmą Golowski-Landsmann wykonaliśmy w pełnym zakresie modernizację EGiB dla obrębu Rogów, Gmina: Gorzyce.

Pozostałe usługi