geodezja figura

Oferta

Informacje odnośnie map do celów projektowych.

mapy do ceów projektowych

Mapy do celów

Projektowych

Mapy do celów projektowych oznaczają podkład geodezyjny dla architekta do wykonania projektu pod dowolną inwestycję.
Mapa musi być w formie papierowej, a fakultatywnie w wersji elektronicznej.

  • W roku 2001 nadzorowałem we współpracy z Małopolską Grupą Geodezyjno Projektową z Tarnowa wykonanie dla całego Powiatu Wodzisławskiego map do celów projektowych pod rozbudowę sieci światłowodowej i teletechnicznej dla TP S.A. w Wodzisławiu Śl.
  • W 2005 r. wykonaliśmy również jako PPT DATOR z MGGP z Tarnowa szczegółową mapę cyfrową pod budowę obwodnicy Warszawy od ulicy wjazdowej czyli ul. Pułaskiego do Pruszkowa w sumie około 20 km trasy.
  • Odnośnie wykonywania map do celów projektowych dla klientów wykonuję w wersji tradycyjnej i jednocześnie w wersji cyfrowej dla około 20 szt. rocznie.

Pozostałe usługi