geodezja figura

Oferta

Informacje odnośnie map numerycznych.

mapy numeryczne

Mapy

Numeryczne

Mapy numeryczne przekształcane z formy papierowej na mapy cyfrowe.

  • Będąc pracownikiem PUG VERTICAL sp. z o.o. wykonałem obliczenia mapy numerycznej do połowy obszaru obrębu Kleszczów, jednostki ewidencyjnej miasta Żory. Wykonana ta praca przez w/w firmę była pierwszą tego typu praca na Śląsku natomiast 3-cią w kraju.
  • W firmie PPT DATOR nadzorowałem wykonanie mapy numerycznej dla obrębu Marusze, jednostka ewidencyjna , miasto Wodzisław Śl. Z firmą Golowski-Landsann z Rymanowa wykonaliśmy mapę numeryczną obrębu Rogów, Gmina Gorzyce. Ponadto wykonaliśmy dla całego powiatu wodzisławskiego tzw. centroidy, które były niezbędnym składnikiem do powstania GEOPOORTALU dla ARiMR , który służy do rozliczania dopłat dla rolników.
  • Odnośnie wykonywania map do celów projektowych dla klientów wykonuję w wersji tradycyjnej i jednocześnie w wersji cyfrowej.
  • Wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej dla obrębu Marusze, Miasto Wodzisław Śl.

Pozostałe usługi