geodezja figura

Oferta

Informacje odnośnie planów miast.

plany miast

Plany Miast

Plany miast to graficzne opracowania planów gmin, miast, powiatów, regionów o różnej treści, między innymi uzupełnone o szlaki rowerowe, lokalne zabytki i tym podobne informacje.

  • W 1992r. wykonałem samodzielnie jako 1-szy plan w historii miasta Wodzisławia Śląskiego w nakładzie 10 000 egzemplarzy.
  • W 1993r. dla firmy VERTICAL sp. z o.o. plan Żor.
  • W 1994r. wykonałem plan miasta Częstochowy w nakładzie 25 000 egzemplarzy.
  • W 2003r. wykonałem na bazie ortofotomapy w unikatowej formie plan miasta Radlina w nakładzie 5000 egzemplarzy.

Pozostałe usługi